The Soda Pop

Emansipasi apa emansisapi????

Dina hiji poe kacaritakeun di hiji sakolaan aya 2 urang budak awewe nu kalakuanna rada aneh. Majar teh modis cenah. Pakean sagala rupina teu puguh rupa, nganggo bajuna teu matut siga preman. Di carek ku batur kalah ka popolotot, majar teh emansipasi cenah. Teras salain ti 2 awewe eta aya deui 2 lalaki anu cinta seni jeung kabudayaan sunda. Mun nyarios ge nganggo bahasa nu lemes alias bahasa hormat. Da emang cinta budaya cinta nagara. Teras kacaritakeun ieu 2 budak lalaki nuju leumpang, ngaliwat ka hareupeun 2 budak awewe modis di payunenun kelasna.

Asep, Deden               : (ngaliwat ka hareupeun 2 awewe modis)

Lisa                              : “Sst.. tingali. Tuh geuning si culun liwat.” (bari nunjuk ka Asep jeung Deden)

Sinta                            : “Mana, lis?”

Lisa                              : “Tah eta harepeun, o’on”

Sinta                            : “Atuh eta mah lain si culun atuh. Eta mah si Asep jeung si Deden.”

Lisa                              : “Euh.. maksud saya tuh mereka yang culun, bukan mereka namanya culun. Dasar sia mah rada oneng tudaan.” (bari ngadekukeun hulu si Sinta)

Sinta                            : “Sorry boss...”

Asep                            : “Aya naon ieu teh? Dadanguan teh nyebat-nyebat nami abdi.”

Lisa                              : “Ihh.. saha nu nyebut ngaran maneh. GR banget.”

Sinta                            : “Heueuh. Emang saha nu nyebut ngaran ma’aneh. Tadi mah urang nyebut ge ngaran Asep jeung Deden.”

Lisa                              : (ngadekukkeun hulu Sinta deui) “Euh.. dasar o’on! Teu bisa di ajak kerjasama sia mah. Hayu urang ka kantin we. Di dieu mah maneh ngan ngera-ngerakeun wae aing.” (bari nyeret leungeun Sinta)

Deden                         : “Kunaon eta budak duaan teh, sep?”

Asep                            : “Teuing tuh. Emang ceuk maneh kunaon?”

Deden                         : “Yeh.. kalah ka malik nanya. Puguh urang nanya ka salira teh da kuring teu nyaho.”

Asep                            : “Oohh..”

Deden                         : “Salira mah bisa ngan oh-oh doang tudaanan.”

 

Teras ieu budak duaan asup ka kelas. Teu lila bel asup disada, barudak ngabrul asup ka kelas. Harita nyaeta pelajaran bahasa sunda. Guru bahasa sundana namina nyaeta pa Dadang. Manehna mah ngajarna sok bari jeung heureuy. Jadi kelas teh rame wae. Teu lila pa Dadang ge asup ka kelas.

 

Pa Dadang                 : “Salah nikung..”

Murid-murid               : “Assalamu ‘alaikum meureun pa!”

Pa Dadang                 : “Heueuh maksud bapa ge eta. Assalamu ‘alaikum..”

Murid-murid               : ”Nya wa’alaikum salam pa.”

Pa Dadang                 : “Yeh.. sing bener atuh. Ulah bari jeung heureuy. Gantian ah, maraneh anu salam bapa nu jawab.”

Murid-murid               : “Apanan emang urang nu biasana ngucapkeun salam bapa nu ngajawab.”

Pa Dadang                 : “Aeh heueuh nya. Hapunten, bapa hilafeun. Hehehe.. hok-hok geura salam.”

Deden                         : “Siap! Beri salam!”

Murid-murid               : “Assalamu ‘alaikum warohmatullohi wabbarokatuhu..”

Pa Dadang                 : “Wa’alaikum salam warohmatullohi wabbarokatuhu..” (teras calik na korsina) “Kumaha PRna atos di kerjakeun?”

Asep                            : “Emang aya PR kitu, den?” (ka si Deden di sabeulahna)

Deden                         : “Euweuh da rasaan mah.”

Asep                            : (nangtung bari ngacungkeun leungeun) “Pa, emang aya PR kitu?”

Pa Dadang                 : “Nya eta, aya PR teu ceuk maneh, sep?”

Asep                            : “Euweuh da, pa.”

Pa Dadang                 : “Nya enggeus ari euweuh mah. Da di ayakeun ge da moal aya.”

Asep                            : “Yeh.. boroan mah di teangan, si bapa mah.”

Pa Dadang                 : (nangtung terus leumpang ka tengah kelas) “Ayeuna Bapa aya pengumuman.”

Sinta                            : “Naon pa? Libur sataun lain pa?”

Pa Dadang                 : “Tong sakola ari hayang libur sataun mah maneh teh, sinta..”

Lisa                              : “Terus naon atuh pa?”

Pa Dadang                 : “Urang bakal kadatangan murid anyar. Awewe geulis yeuh. Urang Badung.”

Asep                            : “Bandung meureun pa.”

Pa Dadang                 : “Heueuh ih. Namina teh Mumun.” (teras kaluar ngageroan murid anyar nu dimaksud) (balik deui mawa murid awewe). “Tah ieu ceuk bapa teh. Mangga Mumun, geura kenalkeun diri anjeun.”

Mumun                       : “Nami abdi Mumun Sari Dewi. Abdi asal ti Bandung. Kuring kadieu da kusabab ngilu bapa nu gaduh pagawean didieu.”

Deden                         : “Tos gaduh kabogoh acan, neng?”

Mumun                       : “Acan.”

Asep                            : “Saha dupina tuang rama teh?”

Mumun                       : “Nya ieu pisan nu di palih kenca abdi.”

Murid-murid               : “Apa?!”

Pa Dadang                 : “Nya biasa weh. Nah.. Sekar mangga calikna bareng jeung Lisa palih ditu.”

Mumun                       : “Muhun pa.” (angkat calik di gigireun Lisa)

 

Kacarioskeun, Mumun asup ka gengna Lisa nyaeta geng awewe modis. Si Deden ku sabab parantos bogoh ka si Mumun ayeunamah jadi rada kurang akur jeung si Asep da si Deden kalakuanna robah drastis jadi budak rapper nu ceuk pamikiran manehnamah keren ceunah. Dina hiji poe di ayakeun lomba nyanyi di sakolaan. Si Asep jeung si Deden ngiluan dina ieu lomba. Kacaritakeun di tukangeun panggung.

 

Deden                         : “Hey, sep. You moal meunang ngalawan I. I’m rapper yeuh.”

Asep                            : “Ah ngomong naon sih? Uing teu ngarti.”

Pa Dadang                 : “Ayeuna giliran Deden kelas IPA 4...” (ngageroan Deden da manehna jadi panitia lombana)

Deden                         : “Love you!.. love you!..” (ka penonton)

Penonton                   : “Yeah..”

Deden                         : “Hmm.. tadi teh uaing ndek nyanyi naon nya?” (ngahuleng)

Penonton                   : “Euh.. buruan tuh. Penointon kecewe, eh kecewa yeuh..”

Deden                         : “Yo man.. I’m lupa lagi liriknya. Kalau aku ingat liriknya pasti udah nyanyi. Yo man.. I’m minta waktunya. Kalau ada waktu kita berjumpa lagi. Peace ah..” (pake lagam rap teras angkat deui ka tukangeun panggung)

Penonton                   : ”Huuuu...”

Pa Dadang                 : “Tos..tos.. ulah rusuh. Tenang..tenang.. ayeuna nu kabagian terakhir. Nu pamungkas nyaeta Asep kelas IPA 4.”

Asep                            : (leumpang santai ka luhur panggung)

Penonton                   : “Yeah..”

Asep                            : “Langsung wae, kuring ayeuna bade nyanyikeun lagu sunda. Nu siganamah moal apal budak jaman ayeunamah, gara-gara musik acuk istri tea.”

Penonton                   : “Musik acuk istri teh naon?”

Asep                            : “Nyaeta istri sok ngangge raksukan naon kitu?”

Penonton                   : “Rok.”

Asep                            : “Tah eta ceuk abdi teh. Musik Rock. Hmm.. hayu atuh urang lajengkeun. Ieu lagu ciptaan Doel Sumbang judulna Mumun. (nyanyikeun lagu “Mumun”)

Penonton                   : “Yeah..” (sorak sabari keprok)

Mumun                       : “Asep..jadi asep teh resep ka Mumun?..” (bari seuri era)

Asep                            : “Mu..muhun, neng. Ki..kira-kirana eneng geulis bakal nampi moal kana parasaan Asep ka eneng?”

Mumun                       : (ngunggeuk bari seuri era)

Asep                            : “Leres ieu teh?”

Mumun                       : “Muhun, a’a..”

 

Harita Asep jeung Mumun resmi bobogohan. Sareng Deden oge ngaku eleh ka Asep da kusabab Asep masih keneh baturna, reujeung manehna oge salah da teu jadi dirina soangan. Babaraha poe salajengna, aya pengumuman. Bakal di ayakeun pencarian bakat di kabupaten. Lisa jeung Sinta maksad bade ngiluan eta lomba. Kacaritakeun di hareupeun mading.

 

Lisa                              : “Sin, urang ngiluan lomba yuk di kabupaten isukan.”

Sinta                            : “Emang lomba naon?”

Lisa                              : “Teuing da tapi di pengumumanna mah disarankeunnana jakeur lalaki.”

Sinta                            : “Naha atuh make jeung hayang miluan? Urang mah kan awewe.”

Lisa                              : “Yeh kan emansipasi. Piraku lalaki bisa, urang teu bisa.”

Sinta                            : “Didie ditulis lomba panco.”

Lisa                              : “Naon ari panco teh?”

Sinta                            : “Teuing. Siganamah nu senam tea asaanmah.”

Lisa                              : “Mun kitu kita let’s go aja sekarang buat daftar.”

Sinta                            : “Sakolana sih?”

Lisa                              : “Bolos we tinggalkeun. Da sakolaan mah moal kabur ieuh.”

 

Lisa jeung Sinta mangkat ka kabupaten jakeur daftar. Isukannana, Lisa jeung Sinta teu asup sakola da ngiluan lomba panco tea. Pas balik sakola, Asep, Deden, jeung Mumun tepang jeung Lisa sareng Sinta di jalan. Kacaritakeun di jalan hareupeun sakolaanna.

 

Asep                            : “Tos timana euy, geuning tadi teu sakola?”

Deden                         : “Heueuh, maraneh teh tos timana? Geuning kacirina cape kitu?”

Lisa                              : “Urang teh tos ngiluan lomba di kabupaten.”

Mumun                       : “Lomba di kabupaten? Kan lomba na ge jakeur lalaki.”

Sinta                            : “Di tulisan na mah lomba panco, tapi geuning kalah ka ngaradu leungeun lomba na teh.”

Asep                            : “Da emang ngadu leungeun ari panco mah atuh.”

Sinta                            : ”Ah rasaanmah panco mah nu senam tea oge lain?”

Asep                            : “Panco? Senam?”

Deden                         : “Ah etamah poco-poco atuh. Meuni jararauh.”

Asep                            : “Emang kunaon nepi ka wani ngiluan lomba lalaki?”

Lisa                              : “Kan ayeuna jamanna emansipasi.”

Asep                            : “Nya sakitu jaman emansipasi ge datong kitu-kitu teuing. Emang aya pagawean lalaki nu bisa di pigawe ku awewe, tapi da teu kabeh. Aya nu teu bisana oge.”

Deden                         : ”Bener tah dengekeun. Tong sok hayang jiga lalaki lamun maneh awewe. Da nu kitu mah emansisapi lain emansipasi”

Asep                            : “Ayeuna mah jadi we heula diri sorangan. Jaradi wae awewe nu sajati. Tah mun timana lalaki tos teu sanggup deui, kakara awewe mantuan. Tah maksudna emansipasi teh eta. Mun timana lalaki masih keneh sanggup tong kudu lah awewe ngagawean nu kuduna pagawean jeung kawajiban lalaki. Ngarti?”

Lisa, Sinta                    : “Ngarti.”

Asep                            : “Tos ayeunamah urang mulih we. Keun we eta mah jadi pengalaman keur hidep. Jadikeun eunteung ambeh teu tigubrus deui ka liang nu sarua.”

 

Sabada kajadian eta, maranehna oge jadi akur. Teu aya deui perselisihan antara awewe jeung lalaki. Lalaki kedah tetep jadi lalaki anu sejati. Anu tanggung jawab kana sagala kawajibanna. Kitu deui awewe. Awewe emang ngagaduhan hak amu sami jeung lalaki, tapi tetep da ari kawajibanna mah beda. Ngan sakieu wae di cekapkeun. hapunten upami aya kalepatan tina carita atawa caritana nyinggung kana kahirupan sadaya. Sakali deui kuring ngawakilan sadayana neda di hapunten di luhur sausap rambut di handap sahibas dampal. Muga-mugaieu carita saieureun sabeuyeureun aya mangfaatna.

 

Wassalamu ‘alaikum WR WB